Særlige behov

 


Køb bogen

Særlige Behov - set fra børnenes side

Klik på titlen for at få e-bogen at se

 

"Jeg har gjort den iagttagelse, at alle med Særlige Behov har bløde fingerled. Navnlig pege- og lillefinger har en gummiagtig bevægelighed bagud. Det ser sådan ud:
 
 
Det faktum at både ordblinde og alle andre med Særlige Behov har gummifingre, er et tydeligt tegn på at der er tale om tilstande der er bundet til skelettets funktioner. Ordblindhed og andre Særlige Behov er noget fysiologisk. Det har ikke med hjernen at gøre. Det sidder snarere i fingrene. Og – ikke at forglemme – i skelettet og dets funktioner.
Det er ikke sådan at mennesker med gummifingre altid bliver ordblinde eller viser andre Særlige Behov. Det er sådan at ordblinde og andre der viser Særlige Behov, har gummifingre. Det er en regel som Charlotte Vedel og jeg har fundet frem til sammen. At sige at den vækker stor modstand i mange af de faggrupper, der har med ordblinde og med børn og unge med Særlige Behov at gøre, er kun et fattigt ord. Hvis det er fakta, så benægter de fakta."
 
(Uddrag fra Særlige Behov - set fra børnenes side)

 

ADHD, ordblindhed, ukoncentrerethed, mangelfuld sproglydopfattelse, autisme, angst, APD, osv kaldes Særlige Behov. De har alle sammen deres oprindelse i den særligt sensitive - lyd og smerteoverfølsomme - høresans, som kaldes Generende Hyperacusis.

Denne bog fortæller hvad det er for problemer, børn med særlige behov og deres forældre møder i institutioner og skoler. Den giver forældre den grundlæggende og nødvendige viden om hvordan børn med særlige behov kan hjælpes. Den gør det i et klart, let forståeligt og almindeligt dansk.

 

Kaare p Johannesen som er bogens forfatter, har forsket klinisk i ordblindhed, ADHD, autisme og andre såkaldt "særlige behov" i mere end 40 år. Han har skrevet bøger og artikler om emnet. Han står bag internetportaler som www.ordblind.dk som er Klinik for Hyperacusis; www.ordblinde.dk som er Videncenter for Ordblindhed og www.hyperacusi.dk som er Videncenter for Hyperacusis.

Kaare er en journalist der blev klinisk forsker fordi det er nødvendigt at der er nogen, der forsker klinisk i Ordblindhed og andre Særlige Behov.